Speakers

Zayne Turner

Sebastian Wagner

Kannan Narayanan

Phaneendra Arigachetta

Zayne Turner

Sebastian Wagner

Johann Furmann

Neha Nagori

Abhinav Gupta

Susannah Kate Plaisted

Tom Leddy

Gaurav Kheterpal

Chirag Patel

Kannan Narayanan

Himanshoo Seth

Phaneendra Arigachetta

Neetu Bansal

Pratyush Anand

Meera R Nair

Pradeep Matade

Rupesh Bhatia

Shreeya Rashinkar

Shreeya Rashinkar

Vijay Gupta

Aditya Naag Topalli

Rohit Kumar

Praharsh Vasavda

Malhar Gupta

Ranjini Janardhanan

Sam Boban

Anjumara Syed

Ankit Arora

Kiran Manyala

Om Prakash

Sandhya Mangrulkar

Sanket Atal

Satyen Shah

Shivanath Devinarayanan

Uma Ganesh